PROGRAMA

Voorlopig programma Diamond League Western 2018De organisatoren behouden zich het recht voor
wijzigingen in het programma aan te brengen.